RASPORED SVETIH MISA

NEDJELJOM: 9 sati Sv. Misa na talijanskom
11 sati (hrvatski), 19 sati (hrvatski)
RADNIM DANOM: 8 i 19 sati


DOMENICA: 9 ore S. Messa in italiano
11 ore (croato) 19 ore (croato)
GIORNI FERIALI 8 e 19 ore

***

SV. ISPOVIJED

Svakog prvog petka u mjesecu dva sata prije večernje Sv. Mise
Više...

KLANJANJE

Svakog prvog četvrtka u mjesecu iza večernje Sv. Mise
Više...

ZAJEDNICA MLADIH

Susreti su svakog ČETVRTKA u 20:30h u župnom uredu.
Više...

***

UMAGO CLASSICA

Uskoro počinje ciklus koncerata manifestacije Umag-o classica!
više...

***