UMAŠKO-OPRTALJSKI DEKANAT

23 ŽUPE, 12 SVEĆENIKA

ERNESTA MILOŠA 13, 52470, UMAG

Dekan: Josip Grbac

 • BRDA – župa Sv. Jakova apostola
 • BRTONIGLA – župa Sv. Zenona, biskupa
 • BUJE – župa Sv. Servula, mučenika
 • DAJLA – župa Sv. Ivana Krstitelja
 • GROŽNJAN – župa Sv. Vida, Modesta  i Krescencije, mučenika
 • KAŠTEL – župa Sv. Sabe, opata
 • KOSTANJICA – župa Sv. Petra i Pavla, apostola
 • KRASICA – župa Sv. Stjepana, prvomučenika
 • KRŠETE – župa Sv. Petra i Pavla, apostola
 • LOVREČICA – župa Sv. Lovre, mučenika
 • MATERADA – župa BDM od snijega
 • MOMJAN – župa Sv. Martina, biskupa
 • NOVA VAS (NAD MIRNOM) – župa Sv. Mihovila
 • NOVIGRAD – ŽUPA Sv. Pelagija, mučenika
 • OPRTALJ – župa Sv. Jurja, mučenika
 • PETROVIJA – župa Sv. Stjepana, prvomučenika
 • SAVUDRIJA – župa Sv. Ivana, apostola
 • SVETA MARIJA NA KRASU – župa BDM od Milosti
 • ŠTERNA – župa Sv. Mihovila, arkanđela
 • TRIBAN – župa Sv. Jurja, mučenika
 • UMAG – župa Sv. Peregrina, mučenika
 • ZAVRŠJE – župa rođenja BDM
 • ZRENJ –  župa Sv. Jurja, mučenika

Obzirom da u svim župama ne stoluje svećenik, pojedini župnici upravljaju i drugim župama:

 • BRTONIGLA – župa Sv. Zenona, biskupa

Trg Sv. Zenona 3, 52474 BRTONIGLA

Župnik: Željko Rajčić

Župnik upravlja i župama:

LOVREČICA – župa Sv. Lovre, mučenika

NOVA VAS (NAD MIRNOM) – župa Sv. Mihovila


 • BUJE – župa Sv. Servula, mučenika

Silvio Vardabasso 27, 52460 BUJE

Župnik: Vladimir Brizić

Župni vikar: Marcin Madej

Župni vikar: Mladen Milohanić

Župnik upravlja i župama:

TRIBAN – župa Sv. Jurja, mučenika

ŠTERNA – župa Sv. Mihovila, arkanđela

ZRENJ –  župa Sv. Jurja, mučenika


 • GROŽNJAN – župa Sv. Vida, Modesta i Krescencije, mučenika

Obzidna 2, 52429 GROŽNJAN

Župnik: Miroslaw Paraniak

Župnik upravlja i župama:

BRDA – župa Sv. Jakova apostola

KOSTANJICA – župa Sv. Petra i Pavla, apostola

KRASICA – župa Sv. Stjepana, prvomučenika

MOMJAN – župa Sv. Martina, biskupa


 • KRŠETE – župa Sv. Petra i Pavla, apostola

Kršete 37, 52474 BRTONIGLA

Župnik: Carlos Fonseca

Župnik upravlja i župama:

MATERADA – župa BDM od snijega

PETROVIJA – župa Sv. Stjepana, prvomučenika


 • NOVIGRAD – ŽUPA Sv. Pelagija, mučenika

Novigradske biskupije 5, 52466 NOVIGRAD

Župnik: Luka Pranjić

Stalni đakon: Ivan Kisegi

Župnik upravlja i župom:

DAJLA – župa Sv. Ivana Krstitelja


 • OPRTALJ – župa Sv. Jurja, mučenika

Oprtalj bb, 52428 OPRTALJ

Župnik: Antun Jukopila

Župnik upravlja i župom:

ZAVRŠJE – župa rođenja BDM


 • SVETA MARIJA NA KRASU – župa BDM od Milosti

Sv. Marija na Krasu 12, 52470 UMAG

Župnik: Benjamin Petrović

Župnik upravlja i župama:

KAŠTEL – župa Sv. Sabe, opata

SAVUDRIJA – župa Sv. Ivana, apostola


 • UMAG – župa Sv. Peregrina, mučenika

Ernesta Miloša 13, 52470 UMAG

Župnik: Josip Grbac

Župni Vikar: Branimir Šapina