potvrda

SVETA POTVRDA ILI KRIZMA

„Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga. Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao; bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.“ (Dj 8, 14–17)

U Katekizmu Katoličke Crkve od broja 1315 do 1321 možemo pročitati temeljna objašnjenja vezana uz sakrament svete potvrde ili krizme.

Bitni obred potvrde je mazanje svetom krizmom po čelu krštenoga, uz polaganje ruke podjelitelja i izgovaranje riječi: „Primi pečat dara Duha Svetoga.“ Potvrđenik koji je dostigao dob razuma treba, primajući sakrament, ispovjediti vjeru, biti u stanju milosti, imati nakanu da primi sakrament te biti spreman prihvatiti zadaću Kristova učenika i svjedoka, u crkvenoj zajednici i zemaljskim poslovima.

Potvrda, kao i krštenje, u dušu kršćana utiskuje duhovni biljeg ili neizbrisiv karakter; zato se ovaj sakrament može primiti samo jednom u životu.Potvrda usavršuje krsnu milost; ona je sakrament koji daje Duha Svetoga da nas dublje ukorijeni u božansko posinstvo, da nas čvršće pritjelovi Kristu, da ukrijepi našu vezu s Crkvom te nas tješnije pridruži njezinom poslanju i pomogne da kršćansku vjeru svjedočimoriječju i djelima.

POTREBNO ZA SAKRAMENT SVETE POTVRDE: