ispovjed

SAKRAMENT SVETE ISPOVIJEDI

„Na sam dan uskrsnuća, uvečer, Gospodin Isus ukaza se apostolima i reče im: ‘Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.’” (Iv 20, 22–23)

Sveta ispovijed je sakrament po kojem nam Bog preko svećenika oprašta grijehe. Oproštenje grijeha počinjenih poslije krštenja daje se posebnim sakramentom, koji zovemo sakrament obraćenja, ispovijedi, pokore ili pomirenja. Tko griješi, nanosi uvredu Božjoj časti i ljubavi, svome vlastitom dostojanstvu čovjeka pozvanog da bude dijete Božje i duhovnom zdravlju Crkve, kojoj svaki kršćanin treba biti kamen živi. Sakrament pokore sastoji se od triju pokornikovih čina i od svećenikova odrješenja.

Čini pokornika:

Tko želi postići pomirenje s Bogom, Crkvom i sa samim sobom, mora svećeniku ispovjediti sve teške grijehe koje još nije ispovjedio i kojih se sjeća nakon brižljivog ispita savjesti.

Ispovijed lakih grijeha, iako nije nužna, Crkva ipak živo preporučuje. Svećenik nalaže pokorniku izvršenje nekih čina „zadovoljštine“ ili „pokore“ da bi nadoknadio štetu nanesenu grijehom i povratio se ponašanju koje dolikuje Kristovu učeniku (kod nas je to obično molitva, ali može i nešto drugo).

Tko može opraštati grijehe u svetoj ispovijedi?

Opraštati grijehe u Kristovo ime mogu samo svećenici koji su od crkvene vlasti dobili ovlast odrješivanja.

Duhovni učinci sakramenta Pokore jesu:

ISPOVIJED U NAŠOJ ŽUPI:

– prvi petak u mjesecu dva sata prije sv. mise

– radnim danom možete uvijek doći prije mise ili po dogovoru

– za Božić i Uskrs imamo velike župne ispovijedi za sve župljane

NAČIN ISPOVIJEDANJA:

– Kad klekneš ili sjedneš kod svećenika, ispovijed počni na sljedeći način:

– Hvaljen Isus i Marija! – U ime Oca…

– Skrušeno ispovijedam sve svoje grijehe od zadnje ispovijedi koja je bila…

– Sad reci grijehe i ostalo što te tišti! Zatim poslušaj savjet i pokoru! Nakon toga moli Kajanje:

– Kajem se od svega srca svoga, što uvrijedih Boga, najveće i najmilije dobro! Mrzim na sve svoje grijehe. Čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da ne ću više griješiti.

– Dok svećenik izgovara riječi: “U ime Oca…”

– prekriži se te reci:

– Amen.

– Kad on kaže: “Hvalimo Gospodina, jer je dobar!”

– odgovori:

– Vječna je ljubav njegova!