Akcija sa Kauflandom “Dar od srca”

Radionica u domu umirovljenika i u domu Lucijane

Štandovi Caritasa 17.10. i 10.12.2017.

Hvala svima koji na bilo koji način sudjeluju i pomažu u radu Caritasa!